Veel gestelde vragen

Inschrijven

Wat kost het om deel te nemen aan de Avond4Daagse?
De tarieven zijn als volgt:

Product                                                       aantal:         1x        2 of meer 5 of meer 10 of meer 20 of meer
Lopen medaille (4 dagen) € 5,50 € 5,20 € 4,95 € 4,75 € 4,60
Lopen medaille; wandelbond (4 dagen) € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50
Lopen zonder medaille / begeleider (4 dagen) € 1,25 € 1,10 € 1,00 € 0,95 € 0,95
Lopen dagmedaille (1 dag) € 3,50 € 3,20 € 2,95 € 2,75 € 2,55
Lopen zonder dagmedaille / begeleider (1 dag) € 0,95 € 0,95 € 0,95 € 0,95 € 0,95


Tot wanneer kan ik inschrijven?
Je kunt nog tot en met de eerste wandelavond 19:00 uur inschrijven voor de gehele Avondvierdaagse Deventer. Wij gaan na 19:00 uur de balans opmaken en medailles bestellen. Op de laatste avond, na de laatste wandeling krijgt iedereen dan zijn of haar welverdiende medaille! 

Kan ik ook tijdens de week nog inschrijven ter plaatse, en zo ja, wat kost dat?
Ja, dat kan. 
(1) Via onze website: http://avond4daagsedeventer.nl (kosten zoals hier boven)
(2) Aan het startbureau met een pinbetaling (we hebben een pin-automaatje); let op: wanneer je je op deze manier inschrijft krijg je geen korting voor groepen en betaal je 0,50€ extra per inschrijving. Je betaalt dus, per persoon, de 1x prijs + €0,50.
(3) Als het echt niet anders kan, dan accepteren we ook contant geld. Graag gepast. Het zijn dezelfde prijzen als het betalen per pin.
Let dus op: vanaf de eerste avond om 19:00 uur is de inschrijving GESLOTEN voor medaillelopers en begeleiders die de hele week willen lopen!

Vanaf dat moment kan er nog wel elke dag ingeschreven worden om een dag mee te lopen voor een dagmedaille of als begeleider (inschrijving tot 19:00 uur op die dag). Dat kun je op dezelfde manieren doen: via onze site, aan het startbureau met de pin of -als het niet anders kan- met contant geld.

Waarom geef ik mijn telefoonnummer en e-mailadres op bij het inschrijven?
De organisatie van de Avond4Daagse Deventer zal in de aanloop naar- en tijdens het verloop van de Avond4Daagse met de opgegeven deelnemers communiceren via het opgegeven email adres via email en via het opgegeven mobiele nummer via WhatApp.

Starten, aan- en afmelden

Kan ik eerder starten dan 18:00 uur?
Het is niet toegestaan om eerder te starten dan wel ergens anders vandaan te starten dan als aangegeven door de organisatie. Wacht daarom op de afroep. Dit om de veiligheid van alle wandelaars, verkeersregelaars en ieder die deelneemt in het verkeer te waarborgen.
Wanneer groepen of personen besluiten om eerder te vertrekken, bestaat de mogelijkheid dat men dus op een onbewaakte kruising of stempelpost terecht komt. Wij, van de Avondvierdaagse Deventer, zullen proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar vragen u hier rekening mee te houden.

Zijn er startgroepen of startnummers?
Nee, er zijn geen startgroepen of startnummers. Iedere groep kan zelf besluiten hoe laat ze willen starten. Wanneer blijkt dat er grote aantallen (grote) groepen inschrijven, kunnen wij starttijden in overleg met de contactpersonen verdelen over het start-uur. 

Wat is een Deventag?
De Deventag is een elektronische druppel waarmee je je geautomatiseerd aan- en af kunt melden. Alle deelnemers melden zich op de eerste avond bij het startbureau met hun inschrijfnummer, dan wordt er een Deventag (ter grootte van een Euro) aan jou gekoppeld. De Deventag kun je vanaf dat moment bij onze scanner houden om je aan te melden voor de etappe, en om je na de etappe weer af te melden.

Ik ben de Deventag kwijt: wat nu?
A. Per school, groep en/of woonvorm wordt er 1 Deventag verstrekt. Individuele lopers ontvangen bij aanmelding hun individuele Deventag. Bij vermissing van deze Deventag wordt u verzocht z.s.m. contact op te nemen met de organisatie. Een nieuwe Deventag wordt dan verstrekt tegen betaling van € 5,00.

Mag ik mijn hond meenemen?
Ja. Het meenemen van (geleide)honden tijdens de Avond4Daagse is toegestaan, mits zij zijn aangelijnd en voor zover zij geen gevaar of overlast voor de overige deelnemers vormen. Bij klachten van andere deelnemers heeft de organisatie het recht om betreffende hond of honden van verdere deelname uit te sluiten. De hond kan niet worden ingeschreven als deelnemer en zal derhalve dan ook geen herinnering ontvangen.

Moeten wij als school allemaal hetzelfde aan?
Nee, maar herkenbaar zijn als groep is voor zowel de groep zelf prettig, ook voor de organisatie is het overzichtelijk. Scholen, groepen en/of woonvormen worden daarom gevraagd zich zoveel mogelijk herkenbaar te zijn als groep, school en/of woonvorm tijdens het lopen. U kunt hierbij denken aan T-shirts, petten, vlaggen, naamborden o.i.d. Begeleiders dienen duidelijk herkenbaar te zijn als zijnde begeleiders.

Hoeveel begeleiders moeten er mee per groep?
Wij stellen een richtlijn voor dat kinderen in de onderbouw per vier kinderen onder begeleiding lopen van een volwassen begeleider. Bij de bovenbouw zal dit 1 op de 8 a 10 kinderen kunnen zijn. Wij zijn slechts adviserend op dit gebied.

Mag ik op mijn loopfiets meefietsen?
Dat hangt natuurlijk van de context af. Wanneer de loopfiets een hulpmiddel is, dan mag dat natuurlijk. Maar wanneer het gevraagd wordt omdat het kind eigenlijk nog wat te jong is, of nog niet sterk genoeg, dan is ons antwoord 'nee'. Als het nog te ver is om te lopen, kun je misschien beter een jaartje overslaan. Of, je loopt 1 of 2 dagen mee voor een dagmedaille.

Kan ik mijn medaille ruilen?
Het is niet mogelijk om tijdens de Avondvierdaagse medailles te ruilen. Op de slotavond is ruilen alleen mogelijk wanneer wij voldoende van de gewenste medaille op voorraad hebben. Mocht u toch een verkeerde medaille hebben ontvangen dan kun u contact opnemen via inschrijvingen@avond4daagsedeventer.nl.   

Wanneer krijg ik mijn medaille?
A. Dagmedailles voor de scholen/groepen worden afgegeven aan de ingeschreven contactpersonen na afmelden met de Deventag, wij doen dit zoveel mogelijk op de dag dat de dag-deelnemers lopen. B. Voor de individuele lopers en kleine groepen geldt dat zij direct na afloop van de tocht op donderdag bij de organisatie een medaille kunnen afhalen na inlevering van de Deventag.
C. Voor grote groepen is er de mogelijkheid om de medailles op 18 of 19 mei op te halen bij ons secretariaat, stuur een mail naar info@avond4daagsedeventer.nl om dit af te stemmen, laat in de eerste mail dan uw inschrijfnummer weten.

Vrijwilligers

Wat doet een verkeersregelaar?
Namens de gemeente Deventer zijn al onze verkeersregelaars geïnstrueerd en beëdigd door de Politie. Verkeersregelaars hebben de taak om niet alleen u als deelnemer veilig over te laten steken maar ook het regelen van de overige verkeersgebruikers. Het doel van de verkeersregelaars is het voorkomen van gevaarlijke situaties en zoveel mogelijk het voorkomen van verkeershinder. Deelnemers worden geacht de aanwijzingen van de organisatie en haar verkeersregelaars, politie en hulpdiensten te allen tijde op te volgen (voor, tijdens en na de tocht). Het negeren daarvan is een strafbaar feit en kan door de politie beboet worden. Wij zullen onze verkeersregelaars altijd steunen.